Privacyverklaring

Pets Friends Privacyverklaring en Verklaring gegevensbescherming

Korte samenvatting:

Ingangsdatum: 3 juni 2020

Krachtens artikel 13 van de Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hebben wij onze Privacyverklaring, die u hieronder kunt vinden, geactualiseerd.

PetsFriends Shop LLC, (hierna de “Onderneming”, “Wij”, “Ons”, “Onze”) is de eigenaar van Pets Friends (hierna, ons/het “Product”). Het product is een eigen technologie van het bedrijf en wordt gebruikt in de online mediahandel. We gebruiken dit product om links van verschillende online winkels op één plaats samen te voegen.

Dit product verzamelt of deelt geen persoonlijke gegevens. petfriends.com (hierna de “Website”) is net als alle diensten en producten die het bedrijf ontwikkelt en levert, volledig in overeenstemming met de Data-Privacy by Design. Hoewel dat de samenvatting is van het Privacybeleid van het bedrijf en het product, raden wij u aan de rest te lezen om te begrijpen waarom en hoe we dat doen.

In het bedrijf zijn we erop toegelegd om ervoor te zorgen dat absoluut alles wat we doen altijd in overeenstemming is met Data-Privacy by Design is. Dat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, delen, opslaan of, erger nog, verliezen; zelfs als we het zouden proberen, zouden we dat niet kunnen. Informatie die niet wordt verzameld, kan niet verloren gaan, gestolen worden, gelekt of blootgelegd worden.

We zorgen ervoor dat de enige informatie die dit product bewaart niet kan worden teruggelinkt naar u of iemand anders. Die informatie is zeer beperkt, niet-persoonlijk en zelfs verdoezeld om er zeker van te zijn dat ze niet met een bepaalde persoon in verband kan worden gebracht. Deze informatie is alleen voor statistische doeleinden bestemd, omdat het ons helpt onze service en ons product te verbeteren.

Persoonlijke gegevens:

Het is belangrijk dat u begrijpt wat de GDPR als persoonlijke gegevens definieert, om precies te begrijpen wat we doen. Zoals gedefinieerd in artikel 4 van de GDPR, onder Definities:

“persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;” (GDPR art.4, https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/)

Inzameling en verwerking:

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens over u?

Wij slaan uw persoonlijke gegevens niet op.

Persoonlijke gegevens van minderjarige gebruikers?

Wij slaan de persoonlijke gegevens van niemand op, ook niet van minderjarige gebruikers.

Waarom verzamelen en gebruiken we persoonlijke gegevens?

We kunnen niet zeggen waarom we dat doen, omdat we geen persoonlijke gegevens verzamelen.

Wat voor soort persoonlijke gegevens wordt verzameld?

Er zijn een paar uitzonderingen waar persoonlijke gegevens mogen worden verzameld, maar nooit zonder uw toestemming. Dit kan gebeuren via ons Contactformulier, in onze Social Media, door Google Analytics, door Braintag, als u een sollicitatiebrief stuurt, met ons wilt werken, of als u ervoor kiest om directe verkoopactiviteiten uit te voeren waarbij een legitiem en wederzijds belang is vastgesteld.

Contactformulier:

Als u besluit om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website, vragen wij u om uw e-mail en naam om met u contact op te kunnen nemen. In het geval dat u besluit om contact met ons op te nemen, zullen wij uw e-mailadres, naam en alle correspondentie tussen het bedrijf en u verwijderen, in minder dan 30 dagen nadat het probleem of de vraag is opgelost. Zoals uw recht is, als u wilt dat uw informatie wordt verwijderd op elk moment tijdens het proces, zullen wij dat doen, in minder dan 30 dagen na het verzoek.

Mailinglijst:

Uw e-mailadres en persoonlijke gegevens worden gebruikt om updates over verkopen en deals op petfriends.com te verzenden. We delen of verkopen deze informatie met niemand. De gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor onze mailinglijst door op de verwijderlink te klikken. Als de gebruiker zich niet heeft aangemeld voor onze lijst en geen e-mails van PetFriends wil ontvangen, moet de gebruiker zich niet abonneren op onze mailinglijst.

Sociale media:

Onze website bevat een link naar één social media platform. Wij hebben geen controle over hun privacybeleid en willen u daarom ontmoedigen om er gebruik van te maken. Onze social media-aanwezigheid is uiterst beperkt, ook al zijn we op een aantal verschillende platformen te vinden, maar we maken er helemaal geen gebruik van.

Google Analytics:

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies en creëert pseudonieme gebruiksprofielen waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (zoals browsertype/versie, gebruikt besturingssysteem, referrer-URL, hostnaam van de bezoekende computer, tijdstip van de serveraanvraag) wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Door de activering van IP-anonimisering (IP-Masking) op onze website wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of derde partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google ingekort en daarmee geanonimiseerd.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het door Google Analytics in het kader van Google Analytics opgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De informatie kan aan derden worden doorgegeven, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in de bestelling verwerken.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen middels een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door gebruik te maken van de deactiveringsfunctie van de browser die beschikbaar is op de volgende link. Download en installeer de add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

Braintag:

Dit product is verbonden met een ander product van hetzelfde bedrijf, genaamd Braintag. Voor meer informatie over Braintag’s privacybeleid kunt u de volgende link raadplegen: https://www.braintag.com/page-privacy.html.

Wat zijn onze verwerkingsmethoden?

Hoewel het bedrijf uw persoonlijke gegevens niet opslaat, er geen toegang toe heeft, ze niet deelt of ze niet gebruikt, gebruiken we toch gegevens om statistisch relevante inzichten te hebben die ons helpen bij het runnen van ons bedrijf. Dat betekent dat we wel gegevens verzamelen, verwerken en opslaan, maar niet uw persoonlijke gegevens. In alle gevallen waarin we gegevens verzamelen die als persoonlijke gegevens kunnen worden beschouwd, verdoezelen we die gegevens om alle mogelijkheden te elimineren dat ze aan een specifieke persoon worden gekoppeld. Dit proces, dat onder de GDPR-richtlijnen bekend staat als pseudonimisering, neemt informatie zoals uw IP-adres (wat persoonlijke gegevens zijn) en zet deze om in anonieme gegevens die alleen voor statistische doeleinden kunnen dienen. Dit proces gebeurt automatisch, het is onomkeerbaar en stelt ons in staat om met gegevens te werken zonder uw privacy in gevaar te brengen.

Links naar andere websites?

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Wanneer u deze links echter gebruikt om onze site te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van de informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. U dient voorzichtig te zijn en te kijken naar de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie. Wij zullen onmiddellijk alle links van dit type verwijderen zodra wij op de hoogte worden gesteld van dergelijke schendingen.

Opslag en beveiliging:

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren geen persoonlijke gegevens van u.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Dat is onmogelijk te zeggen, want wij bewaren geen van uw persoonlijke gegevens.

Delen wij uw persoonlijke gegevens met iemand?

We zouden ze moeten opslaan om ze te kunnen delen. Maar dat doen we niet. Dus we doen het niet.

Maken we uw persoonlijke gegevens bekend of verspreiden we ze?

Nee, we maken uw persoonlijke gegevens niet bekend of verspreiden ze niet.

Hoe houden we uw persoonlijke gegevens veilig?

We houden uw gegevens veilig door ze niet te verzamelen.

Dragen we uw persoonlijke gegevens internationaal over?

Nee, dat doen we niet.

Cookies:

Wij gebruiken cookies op onze website. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

Rechten van de betrokkene:

Hoewel we geen persoonlijke gegevens verzamelen, vinden we het belangrijk dat u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens begrijpt. Dit zijn de rechten die zijn vastgelegd in de GDPR, volgens dewelke u de volgende rechten heeft:

Het recht om geïnformeerd te worden – alle organisaties moeten volledig transparant zijn in de manier waarop ze persoonlijke gegevens gebruiken (persoonlijke gegevens kunnen gegevens bevatten zoals een werkmail en werkmobiel als ze specifiek zijn voor een individu).

Het recht op toegang – individuen hebben het recht om precies te weten welke informatie over hen wordt bewaard en hoe deze wordt verwerkt.

Het recht op correctie – personen hebben recht op correctie van persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn.

Het recht om gegevens te laten wissen – ook wel “het recht om te worden vergeten” genoemd – heeft betrekking op het recht van een persoon om zijn of haar persoonsgegevens te laten wissen of verwijderen zonder dat er een specifieke reden is waarom hij of zij ermee wil ophouden.

Het recht om de verwerking te beperken – het recht van een persoon om de verwerking van zijn persoonsgegevens te blokkeren of te onderdrukken.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens – dit stelt personen in staat om hun persoonlijke gegevens te bewaren en te hergebruiken voor hun eigen doeleinden.

Het recht om bezwaar te maken – in bepaalde omstandigheden hebben personen het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens. Dit omvat, indien een bedrijf persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing, wetenschappelijk en historisch onderzoek, of voor het uitvoeren van een taak in het algemeen belang.

Rechten van geautomatiseerde besluitvorming en profilering – de GDPR heeft waarborgen ingebouwd om personen te beschermen tegen het risico dat een potentieel schadelijke beslissing wordt genomen zonder menselijk ingrijpen. Individuele personen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om niet het voorwerp van een besluit te zijn wanneer het gevolg daarvan een juridische invloed op hen heeft, of gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, of het gevoel hebt dat we iets tegen hen doen, neem dan contact op met de Controleur we zullen elke zaak in minder dan 30 dagen oplossen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

PetsFriends Shop LLC en PetFriends behouden zich het recht voor om dit Privacybeleid periodiek bij te werken om onder andere wijzigingen in de wet, onze gegevensverzamelings- en gebruikspraktijken, onze Diensten of de vooruitgang in de technologie weer te geven, door herziene voorwaarden op onze website te plaatsen. Maar wees gerust, we zullen altijd in overeenstemming zijn met het ontwerp van de privacyverklaring. Als we wijzigingen aanbrengen die ons privacybeleid aanzienlijk veranderen, zullen we een bericht op onze website plaatsen en een link naar eerdere versies in deze sectie plaatsen:

Disclaimer:

De Controleur is niet verantwoordelijk voor het updaten van alle links die in dit Privacybeleid kunnen worden bekeken, dus wanneer een link niet functioneel en/of bijgewerkt is, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat hij altijd moet verwijzen naar het document en/of de sectie van de websites die naar een dergelijke link verwijzen.

PetsFriends Shop LLC zal optreden als Controleur en Processor. Als u vragen, opmerkingen, suggesties of twijfels hebt over ons Privacybeleid of over iets dat verband houdt met uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: info@petfriends.com of per post op:

PetsFriends Shop LLC

520 BRICKELL KEY DR APT 328C MIAMI, FL 33131

Miami 33131

FL, USA